תחזוקה

כרגע השרת לא פעיל בעקבות תחזוקה.
זה עשוי לארוך מספר דקות. בינתיים שוחח עם שחקנים אחרים:
http://forum.travian.co.il